Skip to main content

Pensioensparen

Ook al is het pensioensparen fiscaal minder interessant dan de persoonlijke storting op uw contract aanvullend pensioen, toch biedt het pensioensparen een waaier aan spaarmogelijkheden samen met fiscale voordelen.

Het feit dat het aftrekbaar bedrag los staat van het inkomensniveau kan interessant zijn in bepaalde situaties. De voordelen van pensioensparen op een rijtje:

  • Mogelijk voor alle belastingplichtigen, ongeacht het beroep

  • Maximum fiscaal aftrekbaar bedrag: € 960 of € 1.230 per belastingplichtige (2018). Indien u € 1.230 stort, geniet u van een belastingvoordeel van 25%. Het fiscaal voordeel is hiermee € 19,50 hoger dan wanneer u € 960 stort. Maar vooral: op het einde van uw contract zal uw pensioenkapitaal 28% hoger zijn, en dat maakt uiteraard een groot verschil!

  • Kan worden gecombineerd met een persoonlijke storting op een RIZIV-contract

  • Maximaal aftrekbaar bedrag onafhankelijk van het inkomen

  • Fiscaal voordeel van 30% of 25% (inkomen 2018)

De nieuwe pensioenspaarcontracten die Curalia aanbiedt sinds 1 oktober 2017 genieten van de CuraNova voorwaarden: een jaarlijks herzienbare intrestvoet om altijd het hoogst mogelijke rendement te kunnen bieden.