Skip to main content
persoonlijke gegevens
Aanspreking
Oude Situatie
Nieuwe Situatie
GDPR
Curalia verwerkt deze gegevens volgens haar opdracht en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming. Ons privacybeleid kan u terugvinden op www.curalia.be.